--~= Partner =~--

OUTDOOR.SK

--~= Sponzor =~--

Slovenské elektráne, a.s.

NESTLE.SK

--~= Reklama =~--

 
Zdiel’aj!
Zdielaj na FACEBOOK Vybrali.sme Google
 
Bolo tu: turistov.

 

Tlačiť

Country:
Country: sk

Description

Vtáčnik je pohorie (a zároveň geomorfologický celok) geomorfologickej oblasti Slovenské stredohorie.

Na západe, severe a severovýchode ho ohraničuje Hornonitrianska kotlina, pohorie Žiar a Strážovské vrchy, na východe Kremnické vrchy a Žiarska kotlina, na juhu Tribeč a Štiavnické vrchy.

Vtáčnik predstavuje typické vulkanické pohorie tvorené andezitom. Andezity sú výlevnými ekvivalentmi dioritu. Hlavnými minerálnymi zložkami sú plagioklasy, konkrétne andezín a farebné minerály (biotit, amfibol, pyroxény), ktoré tvoria základnú hmotu i výrastlice. Kremeň a draselné živce sa vyskytujú len ako akcesórie, alebo chýbajú[1].

Vývoj v pohorí Vtáčnik je úzko spätý s vývojom v Kremnických vrchoch. Vulkanická aktivita na strednom Slovensku trvala od spodného bádenu po panón (16,5 – 8,5 milónov rokov)[2]. Kremnické vrchy a Vtáčnik majú komplikovanú stavbu zloženú z viacerých štruktúrnych jednotiek. Dominantnou štruktúrou v západnej časti Vtáčnika je kremnický graben sformovaný vo vrchnom bádene[2]. Pre oblasť mimo grabenu je charakteristická stratovulkanická stavba s prevahou epiklastických brekcií nad lávovými prúdmi.

Spodnú štruktúrnu etáž v Kremnických vrchoch predstavujú relikty bádenského stratovulkánu (pyroxenický, amfibolicko-pyroxenický andezit a príslušné vulkanoklastiká), v spodnom a strednom bádene táto oblasť zasahovala do oblasti Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny)[2]. Do tohto priestoru zasahoval aj okraj distálnej vulkanickej zóny štiavnického stratovulkánu. V riečnom prostredí sa uložili vrstvy polymiktných zlepencov s pieskovcami a pokračujúca subsidencia umožnila vznik jazerno-močiarneho prostredia. Tu došlo k vzniku uhoľných slojov ako sú Handlová a Nováky, ktoré sú bádenského veku.

Datum Nazov Lokalita Kategoria
05.03.2011
T4 - Vtáčnik 1345,8 m Vtáčnik 2011 , P1
28.01.2012
T2 - Veľký Grič 972 m Vtáčnik 2012 , VHT2 , VHT1
14.04.2012
T7 - Žarnov 840 m, Buchlov 1041 m Vtáčnik 2012 , P1
05.01.2013
T1 - Veľký Grič 972 m Vtáčnik 2013 , VHT2 , VHT1
19.01.2013
T2 - Biela stopa SNP Vtáčnik 2013 , P2 , P1
04.01.2014
T1 - Veľký Grič 972 m Vtáčnik 2014 , VHT2 , VHT1
18.01.2014
T2 - Biela stopa SNP Vtáčnik 2014 , P2 , P1
12.04.2014
T7 - Malý Grič Vtáčnik 2014 , P1
10.05.2014
T10 - Hornonitriansky jarný bonus Vtáčnik 2014 , P3
17.01.2015
T2 - Biela stopa SNP Vtáčnik P2 , 2015
07.11.2015
T22 - Vtáčnik 1346m Vtáčnik 2015 , P1
16.01.2016
T2 - Biela stopa SNP Vtáčnik P1 , P2 , 2016
21.01.2017
T2 - Biela stopa SNP Vtáčnik 2017 , P2 , P1
20.01.2018
T2 - Biela stopa SNP Vtáčnik P1 , P2 , 2018
19.01.2019
T2 - Pochod Vdaky (Biela stopa) SNP Vtáčnik P1 , P2 , 2019
18.01.2020
08.30 h
T2 - Pochod vďaky SNP v Cígli Vtáčnik P1 , P2 , 2020
16.01.2021
08.30 h
T2 - Pochod vďaky SNP v Cígli presunuté Vtáčnik 2021 , P2 , P1
15.01.2022
08.30 h
T2 - Pochod vďaky SNP v Cígli Vtáčnik 2022 , P2 , P1
28.01.2023
T2 - Pochod vďaky SNP v Cígli Vtáčnik 2023 , P2 , P1
20.01.2024
08.30 h - 18.00 h
T2 - Pochod vďaky SNP v Cígli Vtáčnik 2024 , P2 , P1