Tlačiť Export to ics (for outlook, google calendar, etc...)

Podujatie 

Názov:
T5 - Kurz VHT- zimná časť
Kedy:
01.03.2013 - 03.03.2013 
Lokalita:
Vysoké Tatry -
Kategória:
P1 , VHT1 , 2013

Popis

 

Zimný kurz základov VHT spojený s lavínovým kurzom

POPLATOK: ?

V poplatku je zahrnuté: 2x ubytovanie v Tatranskej Polianke, kurz základov VHT, lavínový kurz,

zapožičanie časti lezeckej výzbroje, účast. list.

V poplatku nie je zahrnutá doprava, strava

Odchod: vo štvrtok večer

Návrat: v nedeľu podvečer

Nocľah: Súkromné ubytovanie v Tatranskej Polianke

Lokalita

Lokalita:
Vysoké Tatry
Štát:
Country: sk

Popis

Tatry (poľ. Tatry) sú krajinný celok Fatransko-tatranskej oblasti. Nachádzajú v severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom, pričom väčšia časť - 3/4 územia Tatier ležia na Slovensku. Sú najvyšším pohorím celého karpatského oblúka s 25 štítmi vyššími než 2 500 m n.m. Ten ešte zvýrazňuje fakt, že sú po obvode lemované kotlinami.

Reliéf Tatier je dielom vodných tokov a horských ľadovcov, ktoré rozčlenili pohorie na viacero rázcoch a rozoklaných chrbtov. Územie Tatier patrí k úmoriu Čierneho mora (rieky Váh a Orava) a Baltického mora (Dunajec a Poprad).

Hlavný hrebeň Tatier má dĺžku 80 km a ťahá sa od Hutianskeho sedla (905 m) na západe po Ždiarske sedlo na východe (1081 m). Jeho najzápadnejším vrcholom je Sivý Vrch (1805 m), najvýchodnejším Jahňací štít (2 229 m), z ktorého je vidieť až do Poľska, či panorámu Troch korún v Pieninách. Z hlavného tatranského hrebeňa vybiehajú rázsochy.

http://www.kstrokos.sk/images/vhts.jpgVysoké Tatry