Tlačiť Export to ics (for outlook, google calendar, etc...)

Podujatie 

Názov:
T6 - Kurz VHT- zimná časť
Kedy:
23.03.2012 - 25.03.2012 
Lokalita:
Vysoké Tatry -
Kategória:
2012 , VHT1 , P1

Popis

Zimný kurz základov VHT.

POPLATOK: info u zod.vedúceho

V poplatku je zahrnuté: 3x ubytovanie v Tatranskej Polianke, kurz základov VHT, účast. list.

V poplatku nie je zahrnutá doprava.

 

Odchod: vo štvrtok večer

Návrat: v nedeľu podvečer

Nocľah: Vysokohorská chata


Charakteristika: Časté správy o nešťastiach v našich horách počas zimných
podmienok nám dávajú za pravdu, že vzdelávanie v tejto oblasti je potrebné. Aj v našom
klube si uvedomujeme túto zodpovednosť a preto okrem jarného kurzu základov VHT
pripravujeme i jeho náročnejšiu, zimnú podobu. Aby to však nebol až taký extrém, našim
útočiskom sa stane niektorá vysokohorská chata, kde budeme spať, jesť a aj sa trochu
zabavíme.


Stručný program: Pre náš program si vyberieme niektorú z vysokohorských chát.
V rýchlosti si povieme o zimnej výstroji a výzbroji, pohybe po horách v zimných podmien-
kach, o bivakovaní a dozviete sa ešte mnoho iných, potrebných informácií a rád. Aby toho
nebolo málo na záver si spravíme zimnú vysokohorskú túru. Zimná výstroj a výzbroj je
povinná. Prípadné zapožičanie časti výzbroje konzultujte s inštruktormi VHT.

 

 

 

 

Intercamp Tatranec,
Tatranská Lomnica.

Lokalita

Lokalita:
Vysoké Tatry
Štát:
Country: sk

Popis

Tatry (poľ. Tatry) sú krajinný celok Fatransko-tatranskej oblasti. Nachádzajú v severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom, pričom väčšia časť - 3/4 územia Tatier ležia na Slovensku. Sú najvyšším pohorím celého karpatského oblúka s 25 štítmi vyššími než 2 500 m n.m. Ten ešte zvýrazňuje fakt, že sú po obvode lemované kotlinami.

Reliéf Tatier je dielom vodných tokov a horských ľadovcov, ktoré rozčlenili pohorie na viacero rázcoch a rozoklaných chrbtov. Územie Tatier patrí k úmoriu Čierneho mora (rieky Váh a Orava) a Baltického mora (Dunajec a Poprad).

Hlavný hrebeň Tatier má dĺžku 80 km a ťahá sa od Hutianskeho sedla (905 m) na západe po Ždiarske sedlo na východe (1081 m). Jeho najzápadnejším vrcholom je Sivý Vrch (1805 m), najvýchodnejším Jahňací štít (2 229 m), z ktorého je vidieť až do Poľska, či panorámu Troch korún v Pieninách. Z hlavného tatranského hrebeňa vybiehajú rázsochy.

http://www.kstrokos.sk/images/vhts.jpgVysoké Tatry