Tlačiť Export to ics (for outlook, google calendar, etc...)

Podujatie 

Názov:
T5 - Kurz VHT- zimná časť
Kedy:
18.03.2011 - 20.03.2011 
Lokalita:
Vysoké Tatry -
Kategória:
2011 , Kurz , VHT1 , P1

Popis

Zimný kurz základov VHT spojený s lavínovým kurzom

POPLATOK: 50 €- 60 €

V poplatku je zahrnuté: 2x ubytovanie na „ Brnčalke “, polpenzia, kurz základov VHT, lavínový kurz, účast. List.

V poplatku nie je zahrnutá doprava.

 

Odchod: Piatok v skorých ranných hodinách.

Návrat: Nedeľa v nočných hodinách.

Nocľah: Chata pri Zelenom plese, tzv. „ Brnčalka “.

 

Charakteristika: Druhý pokus o zimný kurz VHT nás tentoraz zavedie do Vysokých Tatier.

Časté správy o nešťastiach v našich horách počas zimných podmienok nám dávajú za pravdu, že vzdelávanie v tejto oblasti je potrebné. Aj v našom klube si uvedomujeme túto zodpovednosť a preto okrem jarného kurzu základov VHT pripravujeme i jeho náročnejšiu zimnú podobu. Aby to však nebol až taký extrém, našim útočiskom sa stane Chata pri Zelenom plese, kde budeme spať, jesť a aj sa trochu zabavíme.

Kurz základov VHT  spojíme s lavínovým kurzom a možno stihneme aj nejakú zimnú túru.

Stručný program: Pre náš program sme si vybrali lokalitu Zeleného plesa. V rýchlosti si

povieme o zimnej výstroji a výzbroji, pohybe po horách v zimných podmienkach, o bivakovaní a dozviete sa ešte mnoho iných, potrebných informácií a rád. Aby toho nebolo málo, absolvujeme počas kurzu aj lavínový kurz a na záver si spravíme zimnú vysokohorskú túru.

Zimná výstroj a výzbroj je povinná. Prípadné zapožičanie časti výzbroje konzultujte s inštruktormi VHT.

 

 

Zodp. vedúci: Peter Antol

Lokalita

Lokalita:
Vysoké Tatry
Štát:
Country: sk

Popis

Tatry (poľ. Tatry) sú krajinný celok Fatransko-tatranskej oblasti. Nachádzajú v severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom, pričom väčšia časť - 3/4 územia Tatier ležia na Slovensku. Sú najvyšším pohorím celého karpatského oblúka s 25 štítmi vyššími než 2 500 m n.m. Ten ešte zvýrazňuje fakt, že sú po obvode lemované kotlinami.

Reliéf Tatier je dielom vodných tokov a horských ľadovcov, ktoré rozčlenili pohorie na viacero rázcoch a rozoklaných chrbtov. Územie Tatier patrí k úmoriu Čierneho mora (rieky Váh a Orava) a Baltického mora (Dunajec a Poprad).

Hlavný hrebeň Tatier má dĺžku 80 km a ťahá sa od Hutianskeho sedla (905 m) na západe po Ždiarske sedlo na východe (1081 m). Jeho najzápadnejším vrcholom je Sivý Vrch (1805 m), najvýchodnejším Jahňací štít (2 229 m), z ktorého je vidieť až do Poľska, či panorámu Troch korún v Pieninách. Z hlavného tatranského hrebeňa vybiehajú rázsochy.

http://www.kstrokos.sk/images/vhts.jpgVysoké Tatry