Tlačiť Export to ics (for outlook, google calendar, etc...)

Podujatie 

Názov:
T16 - Zlatý vrch 850m
Kedy:
10.10.2020 06.15 h
Kategória:
2020 , P1

Popis

Doprava: Autobusová
Poplatok: 10 € členovia KST Rokoš
12 € nečlenovia KST Rokoš
V poplatku je zahrnutá doprava, účastnícky list
Odchod: 6:15 hod. Dolné Vestenice, Jednota
6:30 hod. Nitrianske Sučany, nám.
7:00 hod. Prievidza, aut.st., nást.č.9
Návrat: V popoludňajších hodinách
Čas výstupu: 1 ½ - 2 ½ hod.
Čas zostupu: 2 ½ - 3 ½ hod.
Trasa : Č: Červená studňa 791m- Matulka 765m- Bartkov majer 745m- Zlatý vrch 850m-
- Bartkov majer 745m- Breziny 695m- Ž: Priehon 585m- Z: Kamenná 495m- Vyhne 310m
Doprava: Autobusová
Poplatok: 10 € členovia KST Rokoš
12 € nečlenovia KST Rokoš
V poplatku je zahrnutá doprava, účastnícky list
Odchod: 6:15 hod. Dolné Vestenice, Jednota
6:30 hod. Nitrianske Sučany, nám.
7:00 hod. Prievidza, aut.st., nást.č.9
Návrat: V popoludňajších hodinách
Čas výstupu: 1 ½ - 2 ½ hod.
Čas zostupu: 2 ½ - 3 ½ hod.
Trasa : Č: Červená studňa 791m- Matulka 765m- Bartkov majer 745m- Zlatý vrch 850m-
- Bartkov majer 745m- Breziny 695m- Ž: Priehon 585m- Z: Kamenná 495m- Vyhne 310m