Tlačiť Export to ics (for outlook, google calendar, etc...)

Podujatie 

Názov:
T4 - Kurz VHT- zimná časť V.Tatry !!!! zrušené !!!!
Kedy:
19.03.2020 - 22.03.2020 19.00 h
Lokalita:
Vysoké Tatry -
Kategória:
2020 , VHT2 , P1

Popis

Zimný kurz základov VHT spojený s lavínovým kurzom
POPLATOK: 70 €
V poplatku je zahrnuté: 3x ubytovanie v Tatranskej Polianke, kurz základov VHT, lavínový kurz,
zapožičanie časti lezeckej výzbroje, účast. list.
V poplatku nie je zahrnutá doprava, strava
Odchod: vo štvrtok večer
Návrat: v nedeľu popoludní
Nocľah: Súkromné ubytovanie v Tatranskej Polianke
Zimný kurz základov VHT spojený s lavínovým kurzom
POPLATOK: 70 €
V poplatku je zahrnuté: 3x ubytovanie v Tatranskej Polianke, kurz základov VHT, lavínový kurz,
zapožičanie časti lezeckej výzbroje, účast. list.
V poplatku nie je zahrnutá doprava, strava
Odchod: vo štvrtok večer
Návrat: v nedeľu popoludní
Nocľah: Súkromné ubytovanie v Tatranskej Polianke

Lokalita

Lokalita:
Vysoké Tatry
Štát:
Country: sk

Popis

Tatry (poľ. Tatry) sú krajinný celok Fatransko-tatranskej oblasti. Nachádzajú v severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom, pričom väčšia časť - 3/4 územia Tatier ležia na Slovensku. Sú najvyšším pohorím celého karpatského oblúka s 25 štítmi vyššími než 2 500 m n.m. Ten ešte zvýrazňuje fakt, že sú po obvode lemované kotlinami.

Reliéf Tatier je dielom vodných tokov a horských ľadovcov, ktoré rozčlenili pohorie na viacero rázcoch a rozoklaných chrbtov. Územie Tatier patrí k úmoriu Čierneho mora (rieky Váh a Orava) a Baltického mora (Dunajec a Poprad).

Hlavný hrebeň Tatier má dĺžku 80 km a ťahá sa od Hutianskeho sedla (905 m) na západe po Ždiarske sedlo na východe (1081 m). Jeho najzápadnejším vrcholom je Sivý Vrch (1805 m), najvýchodnejším Jahňací štít (2 229 m), z ktorého je vidieť až do Poľska, či panorámu Troch korún v Pieninách. Z hlavného tatranského hrebeňa vybiehajú rázsochy.

http://www.kstrokos.sk/images/vhts.jpgVysoké Tatry