Tlačiť Export to ics (for outlook, google calendar, etc...)

Podujatie 

Názov:
T22 - Kľak 1394 m
Kedy:
21.09.2019 
Lokalita:
Veľká Fatra -
Kategória:
P2 , P3 , 2019

Popis

Prechod hrebeňa Veľkej Fatry s pokračovaním prechodu pre extrémistov

Doprava: Autobusová
Poplatok: 8 € členovia KST Rokoš; 10 € nečlenovia KST Rokoš
V poplatku je zahrnutá doprava, turistická mapa a účastnícky list
Odchod: 5:15 hod. Dolné Vestenice, Jednota
5:30 hod. Nitrianske Sučany, nám.
6:00 hod. Prievidza, aut.st., nást.č.9
Návrat: Vo večerných hodinách

Čas výstupu: 3 - 4 ½ hod.
Čas zostupu: 2 ½ - 3 ½ hod.

Trasa : M: Podhradie 475m- Koškárovská lúka 1180m- Kľak 1394m- Koškárovská lúka
1180m- Ž: Kaplna 565m- Sklabinský Podzámok 505m

Pre extrémistov:

Trasa:

Deň 1: M: Podhradie 475m- Koškárovská lúka 1180m- Kľak 1394m- Č: Jarabiná
1314m- Malý Lysec, rázc. 1280m- Chata pod Borišovom 1260m
Deň 2: M: Chata pod Borišovom 1260m- Chyžky 1307m- Č: Koniarky 1377m-
- Ostredok, rázc. 1592m- Z: Drobkov 851m- Ž: Dedošová dolina, úst. 625m-
- Blatnický hrad 615m- Blatnica, pam. 505m- Z: Blatnica 495m


Lokalita

Veľká Fatra
Lokalita:
Veľká Fatra
Štát:
Country: sk

Popis

Veľká Fatra je krajinný celok geomorfologickej Tatransko-Fatranskej oblasti. Patrí medzi najrozsiahlejšie jadrové pohoria Slovenska, kde sa zachovalo mnohotvárne a málo narušené prírodné prostredie. Žulové jadro vystupuje na povrch len v oblasti Smrekovice a Ľubochnianskej doliny. Ostatnú časť územia budujú najmä usadené horniny druhohôr. Zo severu a východu ju ohraničuje Liptovská kotlina, zo západu Turčianska kotlina a z južnej strany sú to výbežky Kremnických vrchov. Celé pohorie má vysoký hlavný hrebeň, ktorý sa člení na dve rázsochy - Liptovskú a Turčiansku. V hlavnom hrebeni sa nachádza v minulosti komunikačne významné sedlo Veľký Šturec, ktoré oddeľuje dva podcelky: Zvolen na východe a Hôľna Fatra na západe.