Tlačiť Export to ics (for outlook, google calendar, etc...)

Podujatie 

Názov:
T17 - Spoznávanie Vysokých Tatier
Kedy:
30.06.2019 - 31.10.2019 
Lokalita:
Vysoké Tatry -
Kategória:
2019 , VHT3 , VHT2 , VHT1

Popis

Turistika po neznačených chodníkoch.

POPLATOK: podľa dohody

V cene nie je zahrnutá doprava a inštruktor VHT

Doprava: Individuálna

Odchod: podľa dohody

Príchod: vo večerných až nočných hodinách

Svoj záujem hláste čo najskôr, aby sme mohli vytvoriť družstvá a určiť predbežné termíny. Váš záujem môžeme riešiť ale aj operatívne, podľa vývoja počasia, záujmu...

Prípadné zapožičanie lezeckej výzbroje nám hláste vopred. Požičovné je účtované podľa platných cenníkov predajne Outdoor u Maca.

Lokalita

Lokalita:
Vysoké Tatry
Štát:
Country: sk

Popis

Tatry (poľ. Tatry) sú krajinný celok Fatransko-tatranskej oblasti. Nachádzajú v severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom, pričom väčšia časť - 3/4 územia Tatier ležia na Slovensku. Sú najvyšším pohorím celého karpatského oblúka s 25 štítmi vyššími než 2 500 m n.m. Ten ešte zvýrazňuje fakt, že sú po obvode lemované kotlinami.

Reliéf Tatier je dielom vodných tokov a horských ľadovcov, ktoré rozčlenili pohorie na viacero rázcoch a rozoklaných chrbtov. Územie Tatier patrí k úmoriu Čierneho mora (rieky Váh a Orava) a Baltického mora (Dunajec a Poprad).

Hlavný hrebeň Tatier má dĺžku 80 km a ťahá sa od Hutianskeho sedla (905 m) na západe po Ždiarske sedlo na východe (1081 m). Jeho najzápadnejším vrcholom je Sivý Vrch (1805 m), najvýchodnejším Jahňací štít (2 229 m), z ktorého je vidieť až do Poľska, či panorámu Troch korún v Pieninách. Z hlavného tatranského hrebeňa vybiehajú rázsochy.

http://www.kstrokos.sk/images/vhts.jpgVysoké Tatry