--~= Partner =~--

OUTDOOR.SK

--~= Sponzor =~--

Slovenské elektráne, a.s.

NESTLE.SK

--~= Reklama =~--

 
Zdiel’aj!
Zdielaj na FACEBOOK Vybrali.sme Google
 
Bolo tu: turistov.

 

MENU \ Sekcia VHT \ Minimum VHT

Minimum VHT

Každý účastník turistiky vo vysokohorskom teréne by mal mať základné vedomosti o pohybe v takomto teréne. Členovia KST, ktorí sa chcú venovať VHT a zúčastňovať sa zájazdov do zahraničia majú možnosť zúčastniť sa školení, ktoré poriadajú inštruktori VHT. Je dobré, keď účastníci prídu na kurz už s určitými vedomosťami. Praktickú časť robte len pod odborným dozorom.

Metodická komisia Zboru VHT Klubu Slovenských Turistov Učebné osnovy výcvikového minima vysokohorskej turistiky

TEÓRIA


1) zásady činnosti vysokohorských turistov – 1 hodina

 • definícia VHT a jej odlíšenie od pešej turistiky a horolezectva
 • znalosť výcvikového minima VHT ako základná podmienka výberu účastníkov túr, právna zodpovednosť cvičiteľa – inštruktora, organiz. Zásady a povinnosti členov kolektívu
 • zdravotné požiadavky na účastníkov vysokohorských túr, hygiena a stravovanie v horách
 • štátna ochrana prírody a návštevný poriadok Národných parkov

2) nebezpečie v horách – 1 hodina

 • neznalosť terénu a zásad správneho pohybu v ňom (voľba neprimeranej túry, nedodržanie správneho smeru a priebehu cesty, neinformovanosť o schodnosti a obťažnosti túry, strata orientácie na hrebeňoch a vrcholoch, vzostup neznámym smerom, nedostatočná príprava na túru, neznalosť použitia lezeckého materiálu)
 • záväzné pravidlá pre používanie výstroja VHT
 • nevhodné poveternostné podmienky, (náhle ochladenie, hmla, dážď, búrka, poľadovica, námraza, čerstvý sneh, záveje, silný vietor, lavínové nebezpečenstvo)

3) zásady prvej pomoci – 1 hodina

 • technická prvá pomoc (oslobodenie postihnutého z ohrozeného priestoru, vis na lane)
 • predlekárska prvá pomoc (obhliadka zranení, stanovenie diagnózy, umelé dýchanie, šok, krvácanie, zlomeniny, vykĺbenia, podchladenie, prehriatie, uhryznutie hadom, alergia na hmyz, otravy, pravidlo 5T)

4) výstroj vysokohorských turistov – 1 hodina

 • oblečenia a doplnky, oblečenia , obuv
 • transportné a bivakovacie potreby (batoh, spací vak, podložka, stany, varič, okuliare, ostatný materiál na táborenie)
 • špeciálny horolezecký materiál (lano, slučky, úväz, karabíny, skalné a ľadovcové skoby, vklínence, kladivo, čakan, mačky, zlanovacie pomôcky, prilba, lyžiarske palice)
 • zásady balenia batohu a horolezeckého lana, nosenie lezeckých pomôcok na túre

5) technika lezenia a zaisťovania, pohyb v zimnom teréne – 1 hodina

 • úloha ťažiska pri lezení, zásada 3 bodov, základná lezecká terminológia: chyt, stup, povely pri lezení
 • význam istenia, použitia horolezeckého lana , horolezecké uzly, postupové zaistenie, istiace stanoviská, sebaistenie na stanovišti
 • sebaistenie na fixných lanách, reťaziach, rebríkoch, kramliach, technika 2 karabín, prusíkovanie
 • postup v snehu, kopanie stupov, letné firnoviská, istenie v snehu pomocou čakana
 • postup v lavínovom teréne, hľadanie postihnutého

 


PRAX


1) Chôdza v náročnom teréne – 2 hodiny

 • Výstup, zostup, traverz vo svahu, poloha chodidla
 • pohyb po tráve, v kosodrevine (prechádzanie koreňov stromov za dažďa), suťoviská, žľaby

2) Postup v skalnom teréne, technika voľného lezenia – 6 hodín

 • Používanie chytov a stupov, zásada troch bodov – lezecký postoj (poloha) na skale, zdolávanie skalných útvarov: lávka, rebro, skalný hrebeň – skalný kôň
 • Lezenie s využitím trenia (skalné platne) – využívanie vzporu (skalné bloky a stupne), rozporu (komíny) , prekonávanie previsov
 • Zliezanie tvárou k stene, svahu a tvárou od steny, do doliny (chrbtom do doliny, čelom do doliny)

3. Istenie – 6 hodín

 • budovanie istiaceho stanovišťa v skale
 • sebaistenie na stanovišti
 • zakladanie istiacich bodov (slučka, vklinence, skoby)
 • dynamické istenie s HMS – karabínkou, polovičný lodný uzol
 • statické istenie cez rameno, istenie druholezca
 • chytanie pádu, nácvik sily ťahu a trhu pri páde

4. Postup po fixných istiacich prostriedkoch – 6 hodín

 • nácvik techniky sebaistenia pomocou úväzu a 2 karabín
 • používanie reťazí a oceľových lán, kramlí a kovových rebríkov so sebaistením 2 karabínami
 • technika sebaistenia na fixných horolezeckých lanách (technika prusíkových uzlov) zakotvených na viacerých miestach v skale

5. Zlanovanie – 6 hodín

 • ukážka zlanovacieho sedu – Dülferov, použitie zlaňovacej osmy
 • nácvik zlanovania v miernom teréne (trávnatý svah, kotvenie možné aj na kmeni stromu)
 • nácvik zlanovania v strmom skalnom teréne
 • zlanovanie cez previs
 • sebaistenie pri zlanovaní pomocou prusíka
 • budovanie kotviaceho stanovišťa
 • sťažené nastupovanie do lana a sťahovanie lana