--~= Partner =~--

OUTDOOR.SK

--~= Sponzor =~--

Slovenské elektráne, a.s.

NESTLE.SK

--~= Reklama =~--

 
Zdiel’aj!
Zdielaj na FACEBOOK Vybrali.sme Google
 
Bolo tu: turistov.

 

MENU \ Sekcia VHT \ Istenie

Istenie
(Jamesák 4/2001)

M. Rak, M. Šajnoha

V súčasnosti sa stretávame s dvoma spôsobmi istenia a to istenie cez úväz a istenie cez istiace stanovište (štand). Obidva spôsoby majú svoje výhody aj nevýhody, preto si ich trochu priblížme.

42001is1.jpg (24854 bytes)
obr. 1

Istenie cez úväz
Používa sa na skalkách, kde istiaci stojí na zemi a istiacu brzdu má umiestnenú na naväzovacom oku sedacieho úväzu.
Výhody:
- možnosť presného a rýchleho povoľovania a doberania lana pri lezení ťažších ciest
- môže sa použiť pri istení prvolezca v ťažkej viacdĺžkovej ceste, kde nie je možné vybudovať štand zabezpeèený na ťah hore.
Nevýhody:
- istiaci musí stáť pod skalou na plochom nezvažujúcom sa mieste, kde mu nehrozí možnosť pádu
- pri zachytení pádu hrozí istiacemu strhnutie dopredu alebo do boku, čo môže mať za následok uvoľnenie istiacej ruky
- istiaci nesmie byť omnoho ľahší ako istený prvolezec, pretože po páde hrozí jeho vymrštenie dohora
- ak sa toto istenie použije pri lezení viacdĺžkovej cesty, hrozí po páde prvolezca (alebo odvisnutí druholezca), že strhne so sebou istiaceho, pre ktorého je potom veľmi ťažké uvoľniť sa zo zaťaženia a prípadne pomôcť padnutému. Okrem toho hrozí, že po strhnutí, alebo vymrštení istiaci sa zraní a uvoľní istiacu ruku.

Istenie cez istiace stanovište
Používa sa pri lezení viacdĺžkových ciest, kde istiaci má svoje sebaistenie pomocou celého lodného uzla umiestnené na jednom z bodov stanovišťa a istiaca brzda je umiestnená v takzvanom pavúku (obr. 1)

42001is4.jpg (17652 bytes)
obr. 4

Zásady pre budovanie štandu:
- štand sa musí skladať minimálne z dvoch pevných bodov (výnimku tvoria cesty, v ktorých sú osadené nové, dostatoène pevné fixné body – kruhy, borháky)
- body musia byť spojené karabínami s poistkou a plochou slučkou s nosnosťou min. 20 kN
- istiaca brzda sa umiestňuje do vrcholu trojuholníka tvoreného pavúkom. (obr. 2 a 3)
- stanovište musí vydržať zaťaženie smerom dolu a práve tak aj nahor
- uhol, ktorý zvierajú ramená slučky by mal mať max. 60 stupňov kvôli efektívnemu rozkladu síl na jednotlivé body štandu. (obr. 4)

Výhody:
- dobre vybudované stanovište vydrží omnoho väèšiu záťaž ako telo istiaceho lezca
- po zachytení pádu si lezec môže rýchlo a ľahko uvoľniť ruky a pomôcť spolulezcovi
- nehrozí strhnutie, vyklonenie alebo vytiahnutie istiaceho a tým jeho poranenie
- aj ľahký lezec môže istiť omnoho ťažšieho spolulezca
- je to jediný správny spôsob na doberanie druholezca.
Nevýhody:
- predĺženie prípadného pádu prvolezca o dĺžku slučky na štande (tomuto efektu sa vyhneme zabezpečením štandu aj zdola).

42001is3.jpg (22032 bytes)42001is2.jpg (23607 bytes)
obr. 2 a 3