--~= Partner =~--

OUTDOOR.SK

--~= Sponzor =~--

Slovenské elektráne, a.s.

NESTLE.SK

--~= Reklama =~--

 
Zdiel’aj!
Zdielaj na FACEBOOK Vybrali.sme Google
 
Bolo tu: turistov.

 

MENU \ Sekcia VHT \ Naviazanie sa na lano

Naviazanie sa na lano

Správne naviazanie na lano je dôležité pre bezpečnosť pri páde. Dnes sa už nenadväzujeme priamo na lano, ale na úväz. Úväz umožňuje rýchle a jednoduché naviazanie a odviazanie sa z lana a na naviazanie spotrebujeme málo lana.

Kritériá ktoré musí spĺňať úväz:
1. maximálne pohodlie a bezpečnosť pri vise na lane
2. bezpečné zachytenie rázovej sily pri páde
3. maximálnu voľnosť pohybu
4. pohodlnú chôdzu - platí hlavne pre feraty
5. má mať oká na materiál
6. bod naviazania by mal ležať pod hrudnou kosťou (mierne nad ťažiskom)
Spôsobov naviazania je veľa, ale tu uvediem s jednoduchými uzlami, ktoré sa dajú ľahko naučiť a sú bezpečné a prehľadné. Kedysi tak ospevovaná dračia slučka sa už na naviazanie nepoužíva – pri obvodovom zaťažení sa rozväzuje. Nikdy sa nenadväzujeme tak, že úväz spojíme s lanom pomocou karabíny. Do úväzu vždy vkladáme lano, lebo karabína sa môže pootočiť a v priečnom smere má podstatne nižšiu pevnosť.
Všeobecné odporúčania:

spôsob uviazania lana na úväz a údržbu úväzu vykonávame podľa odporúčania výrobcu
pracky na úväze dotiahneme a zaistíme podľa odporúčania výrobcu
uzly sa riadne naučíme a po naviazaní uzol zrovnáme a skontrolujeme
pri nadväzovaní sme sústredený a skontrolujeme aj naviazanie spolulezc
každý prameň uzla uťahujeme zvlášť, poistný uzol robíme blízko hlavného uzla (najlepšie dvojitý rybársky uzol)
po páde uzol rozviažeme a znovu uviažeme
voľný koniec lana z uzla má byť aj po uviazaní poistného uzlu min. desaťnásobok priemeru

Poznáme nasledovné spôsoby naviazania sa na lano:
1. kombinované naviazanie na hrudný a sedací úväz alebo celotelový úväz
2. pomocou sedacieho úväzu
3. pomocou prsného úväzu
4. núdzové naviazanie bez úväzu
5. naviazanie na stred lana


1. Kombinované naviazanie
Hneď na úvod treba povedať, že kombinované naviazanie alebo naviazanie na celotelový úväz je jedine správny a najbezpečnejší spôsob naviazania sa na lano. Taktiež deti môžu byť istené len týmto spôsobom, lebo zo samotného prsného alebo sedacieho úväzu môžu vypadnúť.
Ani pri takomto naviazaní nemôžeme ostať visieť nekonečne dlho. Aby sme využili prednosti kombinovaného naviazania, musíme to urobiť tak, aby po páde zaťaženie pôsobilo na oba úväzy. Prsný úväz zabraňuje preklopeniu dozadu, najväčšie pádové zaťaženie má byť prenášané na sedací úväz. Optimálne pri vise je, keď je trup odchýlený dozadu do max. 20°.
Správnosť naviazania vyskúšame nasledovne: Postavíme sa vzpriamene a lano zvisle vedené zdvihneme nad hlavu a potiahneme. Musíme cítiť ťah na sedací úväz. Potom sa zakloníme a mali by sme cítiť ťah na prsný úväz. Toto dosiahneme tak, že sa slučka vedená sedacím úväzom urobí kratšia, na prsnom úväze voľnejšia. Prsný úväz nastavíme tak, aby nadväzovacie oká boli od seba približne na vzdialenosť troch prstov.

a) naviazanie vodcovským trojitým protismerným uzlom
Je to veľmi jednoduché, bezpečné a ľahko zapamätovatelné naviazanie. Nepotrebujeme ďalší medzičlánok. Približne 1,5 m od konca urobíme vodcovský uzol, koniec prevlečieme cez sedací úväz a naspäť protismerne do uzla ako u samotného sedacieho úväzu. Necháme ho voľný. Teraz voľný koniec lana prevlečieme oboma okami prsného úväzu a opäť protismerne vedieme pozdĺž dvoch prameňov vodcovského uzlu. Pramene uzla zrovnáme a zatiahneme. voľný koniec zaistíme.
Miesto vodcovského môžeme použiť aj osmičkový uzol. Tento uzol sa horšie viaže, je väčší ale ľahšie sa rozväzuje po zaťažení a menej znižuje pevnosť lana v uzle.

b) alpské ("osmičkové") naviazanie
Ako medzičlánok použijeme lano alebo popruh o nosnosti nad 1500 daN a dĺžke 1,2 m. Môže to byť lano priemeru min. 9 mm, alebo plochý popruh s tromi kontrolkami ale najlepšie dutý plochý popruh.
Najprv popruh prevlečieme cez sedací úväz a urobíme vodcovskú slučku. Potom voľné konce prevlečieme cez oká prsného úväzu a konce zviažeme protismerne uzlom na ploché slučky.
Lano naviažeme osmičkovým uzlom na uzol medzi prsným a sedacím úväzom. Výhodou tohoto naviazania je, že aj keď sa z lana odviažeme úväz nám ostane pripevnený na tele.


2. Naviazanie na sedací úväz
Bod naviazania je pod ťažiskom (nestabilná poloha). Na samotný sedací úväz sa môžeme naviazať len pri športovom lezení na umelej stene alebo cvičných skalách a len keď:
nemáme ruksak
vzdialenosť medzi istiacimi bodmi je malá a nehrozí nekontrolovateľný pád. (neočakávaný pád býva spravidla nekontrolovateľný)
pri hornom istení
naviazanie druholezca
Riziká pri páde:
Zranenie spôsobené prevrátením dole hlavou s nárazom o skalu
poranenie alebo zlomenie chrbtice pri tvrdšom páde
vypadnutie z úväzu – hlavne deti a obéznejší ľudia

Na naviazanie použijeme osmičkový uzol – ľahko sa učí, ľahko sa kontroluje, dá sa rozviazať aj po stredne silnom páde. Uzol pozorne uviažeme a pevne dotiahneme, voľný koniec necháme asi 10 cm a zaistíme. Miesto naviazania uzla na úväz si preštudujeme v návode na použitie úväzu. Najčastejší spôsob naviazania je na obrázku. Pracky na úväze musíme dotiahnuť a zaistiť podľa návodu !!


3. Naviazanie pomocou prsného úväzu
Takéto naviazanie už považujeme za núdzové. Pokiaľ je úväz široký dobre prenáša rázovú silu, ale nemôžeme ho použiť tam, kde hrozí ovisnutie do vzduchu. Použitie pri VHT na istenie menej skúsených turistov do II. stupňa.
Riziká pri páde:
Po páde človek môže visieť pri takomto naviazaní len krátko, lebo úväz sa zarezáva do podpazušia. Po pár minútach visenia dochádza k nedokrveniu dôležitých orgánov, čo má za následok kolaps obehovej a nervovej sústavy a do pol hodiny nastáva bezvedomie a smrť – ortostatický šok. V prípade že sme sa takto naviazali umiestnime na lane pred uzlom slučku s prusíkovým uzlom a po páde si do nej stúpneme, aby sme odľahčili hrudník. Dĺžku si musíme vyskúšať dopredu (cca 1,5m).
Na naviazanie prsného úväzu použijeme osmičkový uzol.


4. Naviazanie na stred lana
Lano pretiahneme okom úväzu a vzniknutú slučku prevlečieme cez hlavu dole cez celé telo až na zem a vystúpime z nej. Slučku dotiahneme. Takýmto spôsobom sa môže na stred lana rýchlo naviazať viac osôb. Odviažeme sa opačným postupom.
Pozor! toto naviazanie nepoužívať na ľadovci ak hrozí pád do trhliny, tam použijeme naviazanie pomocou karabíny a medzičlánku.


5. Núdzové naviazanie
Naviazanie sa priamo na lano bez úväzu sa môže používať iba núdzovo (lepšie takéto naviazanie ako žiadne). Pri tomto spôsobe použijeme bezpodmienečne slučku s prusíkom ako u prsného úväzu, aby sme po páde odľahčili hrudník.

Na naviazanie použijeme dračiu slučku. Toto je jediný prípad kedy použijeme na naviazanie dračiu slučku. Slučku viažeme na ľavej strane hrudníka a z voľného konca lana urobíme traky.

Ďalší spôsob s pomocou vodcovského uzlu – tento spôsob je vhodný predovšetkým na naviazanie v strede lana.